אספסת הגליל היא עשב חד-שנתי, שרוע, מסועף, גבעוליו שעירים או מקריחים, גובהו 40-15 ס"מ. עלי הלואי ביצניים-מוארכים, משוננים, קרחים בדרך-כלל. העלה תלתני. העלעלים דמויי ביצה הפוכה או סגלגלים, משוננים כמשור, קרחים. הגבעולים נושאי הפרחים ארוכים מן הפטוטרות. אשכולות הפריחה נושאים בדרך-כלל 4-2 פרחים פרפרניים צהובים עד צהובים-כתומים, קטנים, אורכם 5-3 מ"מ. אורך שיני הגביע כאורך צינור הגביע, אורך הכותרת יותר מכפליים אורך הגביע. הפרי, תרמיל סלילי, דמוי חבית, שקוטרו אינו עולה על ס"מ אחד, קירח, עשוי 7-5 כריכות רופפות, בעלות שיכים שאורכם 2-1 מ"מ, כמעט ניצבים לכריכות. על פי רוב השיכים של כריכה אחת מצויים ברווחים שבין השיכים בכריכה הצמודה אליה. על פני הכריכות משתרגים עורקים רדיאליים בולטים המהווים המשך ישיר לכל אחד משיכי הכריכה. בכל כריכה זרע אחד או שניים. צבע הזרעים הבשלים חום-שחור. זהו סימן חשוב לזיהוי המין והוא מבדיל אותו מאספסת גלגלית שלה פרי דומה ובו זרעים צהובים.
אספסת הגליל פורחת באביב. היא נדירה למדי ובית גידולה שדות בור ושדות מעובדים בצפון הארץ ומרכזה. תפוצתה העולמית מוגבלת לאגן הים התיכון.
הסוג אספסת מונה יותר מ-100 מינים, 25 מהם נאספו בישראל.

כתב דרור מלמד

עודכן