פרסיון גדול הוא שיח גדול, גובהו עד 2 מ'. ענפיו מעוצים, הופעתו יותר שיחנית מזו של יתר השפתניים, אך הוא יכול להופיע גם כבן-שיח נמוך או כמטפס. גבעוליו עגולים (שלא כמו אצל רוב בני-משפחתו), ואם הם מרובעים אין זה בולט. עליו נגדיים, פטוטרתם קצרה, הטרף ביצי, משונן קלות כמשור. הצמח נשיר-קיץ. יש סבורים כי להיות נשיר-קיץ זו הסתגלות מוצלחת ומתאימה לאקלים ימתיכוני, ותוהים על כך שכה מעטים השיחים והעצים שהם נשירי-קיץ בארץ.
פרסיון גדול פורח כחצי שנה, בין ינואר ליולי. הפרח דו-שפתני לבן עד לבן עכור, לא יפה במיוחד. דורי הפרחים מרוחקים זה מזה, בכל דור רק 2 פרחים. הפרח מואבק על-ידי דבורים בינוניות. הגביע פעמוני רחב. בעת הבשלת הפירות פתוח הגביע כעין סל, ובו 4 פרודות עסיסיות (לעיתים מתפתחות רק חלק מהן), בולטות בצבע סגול–שחור מבריק, והן מופצות על-ידי ציפורים. פרודות עסיסיות הן חריג במשפחת השפתניים.
פרסיון גדול צומח בחורש ובבתה ימתיכוניים בצפון הארץ ובמרכזה. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון.
המין יחיד בסוגו.

כתב מייק לבנהלא עודכן