צמח נדיר של רום הלבנון הגדל בצידי דרכים ועל טרשים.

עודכן