מאפייני הצמח בשטח: (סימני שדה)
הצמחים הינם שרועים, עלי הגבעול נגדיים שפת העלה משוננת או חרוקה בשיניים רדודות. 
הכוסיות אינן ערוכות בצְברים דמויי כדור
הפרי הלקט שעיר השערות מפושקות ומצויות על כל הפרי

עודכן