צילומים רבים של פרחי ארגמון יחד, נראים פרטים צהובים ולבנים יחד. באוכלוסייה מעורבות זו, כולם מוגדרים כאותו מין - א. מכסיקאי. יש סבירות שבדומה להרבה צהובים יש מהם חוורים עד לבנים ועדין הם אותו מין. אולם יתכן גם שאלה תתי מין. כל עוד המחקר לא הראה אחרת ישאר הפרט הבהיר כארגמון מכסיקאי.
מוצא הצמח במרכז אמריקה, הוא קוצני בעל מוהל צהוב. רעיל לצאן ולבקר ויתכן שהוא רעיל גם לאדם. נמנה עם מאה העשבים הרעים החשובים בעולם.


לא עודכן