געדת הסלעים היא עשבוני רב-שנתי, צמיר עד קטיפתי. מאפיר, מסתעף מבסיסו למספר גבעולים מרובעים בחתך ושבירים, שאורכם 5-30 ס"מ. העלים נגדיים, בעלי פטוטרות, אורכם 1.5-0.5 ס"מ, דמויי ביצה, שפתם חרוקה. עלי התפרחת דמויי איזמל, מחודדים בקצותיהם וקצרים במקצת מהגביע.
התפרחת דמויית שיבולת צפופה. בכל מפרק 2 פרחים נגדיים. הגביע שעיר, פעמוני, שיני הגביע משולשות. אורכן כמחצית אורך הצינור. שלוש השיניים העליונות קהות ודמויות ביצה. שתי השיניים התחתונות מחודדות ודמויות איזמל. הכותרת חד-שפתנית, צבעה ארגמן, אורכה כפול מאורך הגביע. אבקנים – 4, בולטים במקצת מצינור הגביע.
געדת הסלעים היא צמח נדיר הגדל בצוקים זקופים או סדקים בסלעים בוואדיות השומרון ובהרי יהודה.
בסוג געדה כ-300 מינים, הנפוצים כמעט בכל העולם. התכונה הבולטת ביותר בסוג געדה היא כותרת הנראית כחד-שפתנית; השפה העליונה קצרה מאוד  ולרוב חבויה בתוך הגביע. השפה התחתונה  מחולקת ל-5 אונות כאשר האונה האמצעית שקערורית ורחבה ושאר ארבע האונות מאורכות. 
המינים השונים מואבקים בעיקר ע"י דבורים. 
השם העברי נגזר מערבית ופירושו – מסולסל, כנראה בשל מראה העלים בחלק מהמינים. השם הלטיני נקבע לזכר טויקר – מלך טרויה שהיה הראשון שהכיר בסגולותיו הרפואיות של הצמח.
כתבה ליאורה קרת


לא עודכן