תלתן סלמוני הוא עשבוני חד-שנתי, זקוף, עטוי שערות הדוקות, זקוף, גובהו 60-40 ס"מ. הגבעולים רבים, מסתעפים, חלולים, מעורקים. בסוג תלתן העלה מורכב ולו 3 עלעלים (עלה תלתני). בבסיס כל עלה תלתני מצויים שני עלי-לוואי קרומיים, מוארכים, ריסניים, מעורקים, חלקם העליון, החופשי, בדרך-כלל קצר מחלקם התחתון, המאוחה עם הגבעול. העלים מסורגים, נישאים על פטוטרות ארוכות, אך העליונים נגדיים ופטוטרותיהם קצרות מהטרפים. העלעלים סגלגלים, תמימים, שעירים למדי משני צידיהם.
הקרקפות נישאות על עוקצים בראשי הגבעולים, ובחיקי העלים, צורתן הכללית ביצנית. הגביע צינורי-פעמוני, מעורק באופן בולט, קרומי-לבן בין העורקים, מכוסה בשערות לבנות מבריקות. לוע הגביע פתוח, מוצר על-ידי טבעת מעובה שאינה חוסמת אותו. שיני הגביע אינן שוות באורכן, קירחות או שעירות בדלילות, אורך השן התחתונה כאורך צינור הגביע. צבע הכותרת קרם. המפרש מוארך, ארוך מעט מהמשוטים והסירה. הגביע הפורה שעיר ומלבין, פעמוני, שיניו מפושקות לרווחה, בו כלוא תרמיל המכיל זרע בודד, כדורי, פחוס מעט, צהוב. הפריחה באביב.
תלתן סלמוני הוא צמח נדיר, הגדל בצפון הארץ בקרקעות בוציות, בשולי נחלים ומקווי מים. הוא אנדמי לסוריה, לבנון וצפון ישראל. נדירותו והרס בתי הגידול הלחים מעמידים אותו בסכנת הכחדה (צמח "אדום") ומכיוון שתפוצתו מוגבלת לאזורנו, הרי שהוא מצוי בסכנת הכחדה עולמית.
תלתן סלמוני משתייך לקבוצת תלתנים דומים מאוד, שצבע פרחיהם לבן-קרם ואשר ההבחנה ביניהם קשה ואשר מהם טופח זן התלתן התרבותי, תלתן אלכסנדרוני, המשמש למספוא. יש הרואים בתלתן סלמוני ובקרוביו, תלתן בירותי ותלתן מירוני, זנים של תלתן קושטא ושל תלתן חדוד - כולם מינים נדירים.
תלתן סלמוני תואר לראשונה בשנת 1953 ע"י הכומר הצרפתי מוטארד  ,(Paul Mouterde, 1892-1972) שהתיישב בלבנון וחקר את הפלורה של לבנון וסוריה. שם המין המדעי, salmoneum, על שום צבעו הוורדרד-קרמי של הפרח (מקור השם בדמות המיתולוגית Salmoneus, אחיו השנוא של סיזיפוס והוא משמש לתיאור הצבע הוורדרד כבשרו של דג הסלמון). השם העברי הינו הטייה של השם המדעי. שם הסוג המדעי, ,Trifolium (מלטינית: tri - "שלשה", folium - "עלה", לאמור" "שלישיית עלים"), מתאר את העלה המורכב מ-3 עלעלים וכך גם בעברית: תלתן, מ"תלת" - "שלושה".
בסוג תלתן מוכרים כיום 245 מינים, 50 מהם נאספו בישראל.

כתב דרור מלמד


לא עודכן