צמח נדיר מאד הגדל על קרקע וולקנית רדודה.

לא עודכן