לתלת-מלען מצוי, כלשאר בני סוגו, מוץ תחתון בעל מלען המחולק ל-3 זיפים קרחים ושווים זה לזה באורכם. בכך הם שונים מקרוביהם מהסוג מלענן, שגם להם מלען תלת-זיפי, אלא שבהם הזיף האמצעי ארוך בדרך-כלל מהזיפים הצדדיים ולפחות חלק מהזיפים מנוצים.
תלת-מלען מצוי הוא דגן רב-שנתי, זקוף, מסועף מבסיסו וקרח, 25 - 60 ס"מ גובהו. התפרחת מכבד רפה, השיבוליות בנות פרח אחד. הגלומות אינן שוות - הגלומה העליונה ארוכה מעט מהתחתונה. המלען בנוי מעמוד קצר באורך סנטימטר אחד לערך, המתפצל לשלושה זיפים שארכם אינו עולה על 2 ס"מ. הזיפים מתפשקים עם ההבשלה ומשווים לתפרחת מראה ממולען אופייני.
תלת-מלען מצוי הוא צמח של בתי-גידול חרבים, מצוקים וסלעים, המצוי בכל גלילות הארץ. תפוצתו העולמית בעיקר באגן הים-התיכון ובאיים הקנריים.

כתב דרור מלמד


עודכן