מין זה נבדל מהדבשות האחרות  בפירותיו: הם גדולים יותר (5 – 8 מ"מ), מאדימים בחלקם העליון וירוקים בתחתון. הפרי דמוי הביצה מחודד בשני קצותיו באופן בולט (לעומת הפירות העגולים בשאר הדבשות). בהתבגרו ולקראת התייבשותו מתחרץ הפרי באופן קונצנטרי.
גדל בבתי גידול לחים (צילום באחו בנימינה).

עודכן