שיח נדיר מאד הגדל באזורים סלעיים, חסר עלים רוב ימות השנה.
בגדל במצוקים של נחל מכמש ובנחל מכוך וגם בחרמון במצפה שלגים .
תיאור השיח/עץ באתר הצמחים בסכנת הכחדהעודכן