צמח נדיר הגדל במדרונות אבניים
סימן היכר לזיהוי המין הם הגביע והגביעון עם שערות כוכביות,

לא עודכן