זוטת סיני היא בן-שיח מדברי המסתעף מבסיסו למספר גבעולים זקופים וישרים. גובהו 15-40 ס"מ.העלים נגדיים, בעלי פטוטרות קצרות, דמויי ביצה, אורכם 4-8 מ"מ. שפת העלה תמימה. 
הפרחים ערוכים בקבוצות מרווחות דמויות דורים. בכל קבוצה פרחים אחדים. לפרח עוקץ ברור. הגביע צינורי, לעתים מאדים. אורכו 2-3 מ"מ. אורך שיניו 1/4-1/3 מאורך הצינור. הכותרת שעירה במקצת, צבעה ורוד, אורכה כ-6 מ"מ. צינור הכותרת בולט מתוך הגביע. אבקנים – 4 זקופים, קצרים מהכותרת. זוג האבקנים הקדמי ארוך מהזוג האחורי.
זוטת סיני היא צמח מצוי. גדלה בסלעי גיר וצוקים בערבות ובמדבריות.
בסוג זוטה 100 מינים, 4 בארץ.  
כתבה ליאורה קרת


עודכן