ארנבית הצבעים היא צמח זיפני חד-שנתי, שעיר בשערות נוקשות ובלתי נעימות למגע. מן השורש הפיקו צבע אדום.
ארנבית הצבעים פורחת באביב, במרס–אפריל. הכותרת משפכית או מסמרית, צינורה ארוך מאוד, והיא אינה שעירה וצהובה כמו פרחי יתר מיני הסוג, אלא קירחת וצבעה ורוד עד סגול חיוור או כחלחל. לגביע אונות ארוכות כאוזני ארנבת.
ארנבית הצבעים נדירה בארץ, גדלה בחולות במדבריות דרום הארץ. תפוצתה העולמית משתרעת במדבריות מערב אסיה.

כתב מייק לבנה

לא עודכן