לוגפייה צרפתית (לשעבר פילגון צרפתי) הוא צמח חד-שנתי, צמיר, מאפיר, זקוף, גובהו 25-5 ס"מ. הגבעולים עדינים, עטויי קורים משייניים, מסתעפים מעט באופן דו-קרני. העלים מסורגים, מרצעניים-צרים, קשיחים, שוליהם גלולים. העלים המלווים את התפרחות ארוכים מהן.
התפרחת דו-בדית. בראש עוקצי התפרחת צברים בני 10-2 קרקפות זעירות, חרוטיות. חפי המעטפת, 15 במספר, צמירים, ערוכים ב-3 דורים, מתפשקים עם ההבשלה. החפים החיצוניים קרומיים, צמירים, משולשים-מחודדים, קצרים בכמחצית מהחפים הפנימיים. החפים בדור האמצעי מרצעניים, מכופלים, קרחים, מוקשים, מעובים בבסיסם וחופים על הזרעונים. החפים הפנימיים מוארכים, מעט מחודדים. הקרקפת מכילה פרחים צהבהבים, החיצוניים עליניים, נימיים והפנימיים דו-מיניים, צינוריים. הזרעונים בעלי ציצית דלילת-גדילים, ביצניים, צבעם חום בהיר ועליהם שלפוחיות זעירות.
לוגפייה צרפתית פורחת באביב. היא גדלה בקרקעות חוליות של מישור החוף, בבתות ושדות בור. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות הים התיכון ומשם חדרה לכל היבשות.
שם הסוג המדעי,Logfia הוא שיכול אותיות של Filago (פילגון), סוג רב קבוצות, שהינו אתגר טקסונומי וממנו פוצלו מיני הלוגפייה. השם Filago, מלטינית: filum – סיב, בשל צמירות הצמחים בקבוצה. שם המין המדעי, gallica, "צרפתית", כשמו העברי, משום שהצמח הוגדר לראשונה ע"י לינאוס (Linnaeus) שאספו בצרפת.
בסוג לוגפיה 6 מינים, 2 מהם נאספו בישראל.

דרור מלמד

לא עודכן