בן-שעורה מצוי הוא דגני חד-שנתי זקוף, גובהו 10–3 ס"מ. לאורך שפת טרף העלה יוצאות שערות ארוכות, דלילות, מפושקות. הלשונית קצרה מאוד.
בן-שעורה מצוי פורח בין מרס למאי. התפרחת היא שיבולת צפופה, אורכה 2–5 ס"מ. ציר השיבולת שביר, והוא מכוסה זיפים באורך 2 מ"מ. על כל מפרק של ציר השיבולת נישאות 2 שיבוליות. הגלומות שוות, גלדניות, סרגליות, מסתיימות במלען שאורכו פחות מ-3 ס"מ. גם המוץ התחתון מסתיים במלען באורך דומה. המלענים יוצאים בזוית ישרה או חדה כלפי ציר השיבולת.
בן-שעורה מצוי גדל בערבה ובבתה, נפוץ כמעט בכל אזורי הארץ, פרט לדרום הנגב ועמק הערבה. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון והלאה מזרחה במערב אסיה.

כתב מייק לבנה

עודכן