בן-שעורה מצוי הוא דגני חד-שנתי זקוף, גובהו 10–3 ס"מ. לאורך שפת טרף העלה יוצאות שערות ארוכות, דלילות, מפושקות. הלשונית קצרה מאוד.
בן-שעורה מצוי פורח בין מרס למאי. התפרחת היא שיבולת צפופה, אורכה 2–5 ס"מ. ציר השיבולת שביר, והוא מכוסה זיפים באורך 2 מ"מ. על כל מפרק של ציר השיבולת נישאות 2 שיבוליות. הגלומות שוות, גלדניות, סרגליות, מסתיימות במלען שאורכו פחות מ-3 ס"מ. גם המוץ התחתון מסתיים במלען באורך דומה. המלענים יוצאים בזוית ישרה או חדה כלפי ציר השיבולת.
בן-שעורה מצוי גדל בערבה ובבתה, נפוץ כמעט בכל אזורי הארץ, פרט לדרום הנגב ועמק הערבה. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון והלאה מזרחה במערב אסיה.

כתב מייק לבנה

לא עודכן