עירית נטויה היא חד שנתי קטן של מישורים חוליים במדבר. שלא כמו בעיריות הרב-שנתיות, ציצת השורשים עשויה שורשים דקים. העלים גליליים, זקופים, ערוכים בשושנת.
עמוד התפרחת מגיע לגובה 40 ס"מ ובשונה ממיני העירית האחרים הוא מסועף לשניים או שלושה ענפים. הפרחים דומים לאלה של העיריות האחרות. לעטיף 6 עלים לבנים עם פס חום. הפירות הם הלקטים כדוריים-פחוסים בקוטר עד 4 מ"מ. הם נוטים כלפי מטה במהלך ההבשלה. לעוקף הפרח מרק קרוב לבסיסו.
תפוצתו העולמית של המין סהרו-ערבית. בארץ אוכלוסיותיו הצפוניות נמצאות במקומות מועטים בערבה ובהרי הנגב הדרומי.

לא עודכן