צמח חקלאות חשוב מאוד באזורים הממוזגים: אירופה, צפון אמריקה וסין. מזרעיו מפיקים את שמן הקאנולה. לארץ יובאו הזרעים למטרת ייצור שמן. כאן התפזרו בצדי דרכים ובבתי גידול מופרעים בקרבת מגורי אדם. בצפון אמריקה ובסין מגדלים זן מהונדס של מין זה, העמיד לקוטל העשבים הנפוץ Round-Up. עמידות זאת עלולה להקנות לו יתרון בצדי דרכים בהם נהוג להשתמש בקוטל עשבים זה לדיכוי העשבייה. אין לנו עדיין מידע אם גם זן מהונדס זה, העמיד לקוטל העשבים, הגיע לישראל.

מצליב חד-שנתי זקוף בעל פרחים צהובים ערוכים בתפרחות צפופות בראשי הענפים. הפרחים דומים לפרחי המצליבים הצהובים המקומיים שלנו כגון החרדל. גם הוא פורח באביב.
הגבעול מאורך לאחר הפריחה והפירות גליליים באורך כ-5 ס"מ ערוכים בניצב לעמוד התפרחת. העלים גדולים, מחולקים לאונות ושפתם מפורצת.

הסוג כרוב מונה בין 35-50   מינים  רובם חד שנתיים . בארץ גדלים בבר 4 מינים כאשר בעת האחרונה הצטרף אליהם כרוב הנפוס (השמן) . מינים רבים של כרוב תורבתו ומשמשים מאכל לאדם וגידולי חקלאות. במיניו השונים נאכלים העלים, השורשים, הגבעולים או הניצנים. כן מפיקים מזרעיו שמן או תבלין.

לא עודכן