סיסנית חד-שנתית, היא דגן חד-שנתי , נטוי עד זקוף, גובהו 20-10 ס"מ, ותפרחתו מכבד פתוח ודליל, דמוי משולש. השיבוליות מועטות, פחוסות, יושבות על עוקצים היוצאים מקצות ענפי המכבד ומכילות 5-3 פרחים. סיסנית חד-שנתית נבדלת מאחותה, סיסנית הגינות, בסימן עיקרי אחד והוא צורת האבקנים. בעוד שלסיסנית הגינות אבקנים קטנטנים שאורכם עולה אך במעט על רוחבם, אבקני סיסנית חד-שנתית ארוכים פי 3-2 מרוחבם, והם גדולים בהרבה מאבקני סיסנית הגינות. המוצים שקופים ובעלי קרין עטוי שערות משי עדינות.
סיסנית חד-שנתית פורחת בשלהי החורף ובאביב המוקדם. היא גדלה במקומות מושקים והיא נדירה בישראל, אך נפוצה במקומות רבים בעולם. היא גדלה בצפון הארץ, מהגליל העליון לכרמל וכן בפלשת ובנגב הצפוני. תפוצתה העולמית נרחבת ומשתרעת על פני כל היבשות. סיסנית חד-שנתית, המכונה באנגלית Annual Bluegrass ("עשב-כחול חד-שנתי"), על שם צבעה המכחיל בעת הבשלת הזרעים, משמשת לכיסוי מגרשי גולף בארה"ב.
פירוש שמו המדעי של הסוג סיסנית, Poa, הוא "עשב", והוא מרמז על מראם העשבוני הקלאסי של כ-500 מיני הסוג שהינם בדרך כלל צמחים נמוכים ונפוצים בעלי צבע ירוק-טרי, המכסים שטחים נרחבים. ואכן, משפחת הדגניים כולה, שבשפה המדעית המדוברת מכונה לעתים "משפחת העשבים האמיתיים" (true grasses), נקראת Poaceae על שם הסוג החשוב הזה ומראם הכללי העשבוני של בני המשפחה.

כתב דרור מלמד

עודכן