פרנקניה שעירה היא בן-שיח נמוך ירוק-עד. העלים סרגליים או אזמליים מוארכים, ראשם מעוגל, שפתם שעירה או ריסנית, מופשלת לאחור. העלה כולו כפוף ומעוגל אחורה כקשת. בלוטות מיוחדות מפרישות תמיסה עם עודפי-מלח על פני הצמח, וכולו נראה מכוסה כסות לבנה של גבישי מלח שהתגבשו מתוך התמיסה.
פרנקניה שעירה פורחת ממרס עד יוני. הפרחים ורודים, קטנים, ערוכים בקבוצות. עלי הכותרת משוננים. המאבקים מוסיפים גוון מרענן לפרח, צבעם אדום–חום עז מבחוץ וצהוב-גופרית מבפנים. הפרי הלקט, והוא נפתח בקשוות.
פרנקניה שעירה גדלה במליחות רטובות, בעיקר בחוף ובבקעת ים המלח.
תפוצתה העולמית משתרעת בארצות הים התיכון, וגם הרחק מזרחה וצפונה.

כתב מייק לבנה

עודכן