אבקןהאבקןאבקניםהאבקניםזירמאבקאבקההאבקהאבקת אוגןהאוגןבשרניבשרנייםבשרניתהבשרניהבשרנייםהבשרניתאנדמיאנדמיתאנדמיםאנדמייםהאבקה הדדיתהאבקה עצמיתהאבקהההאבקההאבקת-רוחהאבקה ע"י חרקיםהאבקת-חרקיםלשונילשונייםפרח לשוניפרחים לשונייםמגורההמגורהמגורותהמגורותמלעןהמלעןמלעניםהמלעניםמלענימטפסמטפסיםצמח מטפסצמחים מטפסיםחד ביתיחד-ביתיצמח חד ביתיהלקטהלקטיםההלקטההלקטיםהלקטיפרח נכוןפרחים נכוניםגביע נכוןכותרת נכונהסוכךהסוכךסוככיםהסוככיםסוככיסוכך פשוטענבהענבותהענבההענבותפקעתפקעותהפקעתהפקעותפרפרניהפרפרניפרח פרפרניפרחים פרפרנייםהפרפרניים פרפרניתצינוריפרח צינוריצנוריפרח צנוריצינורייםהפרחים הצינורייםצנורייםהפרחים הצנוריים ציצת שורשיםציצת השורשיםציצת-שורשיםקנה-שורשקנה-השורשקני-שורשקני-השורשקנה שורשקנוקנתקנוקנותהקנוקנתהקנוקנותרבייה וגטטיביתרבייה אל-מיניתרבייה לא מיניתשלוחהשלוחותהשלוחההשלוחותהעליעלייםהעלייםעמוד-עליעמוד-העליצלקתצלקותהצלקתהצלקותעמוד העליעמוד עלינשירנשיריםדו-שפתנידו-שפתנייםשיפתנייםשפתנייםדמויית-סוכךדמויית סוכךדמויות-סוכךדמויות סוכךכנפיתהכנפיתכנפיותהכנפיותמתחלהמתחלגביעוןהגביעוןאונההאונהאונותהאונותעלה מפורץאשכולהאשכולאשכולותהאשכולות בית-גידולבית-הגידולבתי-גידולבתי-הגידול בן-שיחבני-שיחבני-השיחבצלהבצלבצליםהבצליםבצליגביעהגביעעלי-גביעעלי-הגביעגבעולהגבעולגבעוליםהגבעוליםגבעוליגזעהגזעגזעיםגזעיגיאופיטגיאופיטיםהגיאופיטיםגלדניגלדניגלדניים.דו-ביתידו-ביתייםדו-מינידו-מינייםאנדרוגיניאנדרוגינייםאנדרוגניאנדרוגנייםדו-קרניתתפרחת דו-קרניתהסתעפות דו-קרניתזכריזכרייםפרח זכריפרח אבקניפרחים זכרייםפרחים אבקנייםחד-מיניפרח חד-מיניפרחים חד-מינייםטרףהטרףטרפיםטרפייושביושביםעלה יושבעלים יושביםירוק-עדירוקי-עדכותרתהכותרתכותרותהכותרותכנהכנותהכנההכנותלשוניתהלשוניתלשוניותהלשוניותמורכבעלה מורכבמורכביםעלים מורכביםעלה מחולקעלים מחולקים מכבדמכבדמכבדיםהמכבדיםמנבגמנבגיםהמנבגהמנבגיםמנבגיעלים מנוציםעלה מנוצהעלים מנוציםמנוצה פעמייםמנוצים פעמייםמורכב-מנוצה מסורגיםעלים מסורגיםמעוצהמעוציםמעוצההמעוציםמעטפתמעטפותחפי-המעטפתהמעטפתמפורדמפורדיםמפרדתהמפרדתמפורץעלה מפורץמפורציםעלים מפורציםמצעיתהמצעיתמשונןמשוננתמשונניםנגדייםעלים נגדייםנדןנדן-העלהנדני-העליםניצן-רבייהניצני-רבייהניצני-הרבייה נצרהנצרנקביפרח נקביהפרח הנקביהפרחים הנקבייםאשוןאשוניםהאשוןהאשוניםסוכך מורכבמורכב (סוכך)סוככוןהסוככוןסוככוניםהסוככוניםסוככוני עוקץהעוקץעוקציםהעוקציםעוקצי עקץ עקציעלי-לואיעלי לואיעלי הלואיעלעלעלעליםהעלעליםעלעליהעלעלעפץהעפץעפציםהעפציםעפציעץהעץעציםהעציםעציעשבוניהעשבוניעשבונייםהעשבונייםפטוטרתהפטוטרתפטוטרותהפטוטרותפיוניתהפיוניתפיוניותהפיוניותפליט-תרבותפליטי-תרבותפליט תרבותפרח בלתי נכוןפרח לא נכוןפרחים לא נכוניםפרחים בלתי נכוניםפרודההפרודהפרודותהפרודותעטיףהעטיףעלי-העטיףעטיף פשוטהעטיף הפשוטעטיף מורכבעטיף כפולצבר מנבגיםצברי מנבגיםצברי המנבגיםצינור הפרחצנור הפרחצינור הכותרתצנור הכותרתציפההציפהציציתהציציתקרקפתהקרקפתקרקפותהקרקפותחד-שנתיחד-שנתייםרב-שנתירב-שנתייםרותמירותמיים רתמי רתמייםרעוףהרעוףרעופיםהרעופיםשושנת-עליםשושנת-העליםשושנות-העליםשושנתשזרההשזרהשזרותהשזרותשדרהשידרהשידרתשחלהשחלותהשחלההשחלותשחלה עליתשחלה עיליתהשחלה העליתהשחלה העיליתשחלה תחתיתהשחלה התחתיתשיבוליתשיבוליותהשיבוליתהשיבוליות שבלית שבליות השיבלית השבליותשיבולתהשיבולתשיבוליםהשיבוליםשיחהשיחשיחיםהשיחיםשיחיתלתניתלתנייםהתלתניהתלתנייםעלה-תלתניעלים-תלתנייםלבובהלבובדמוי-לבלבוביםדמויי-לבפשוטעלה פשוטפשוטיםעלים פשוטים תמיםעלה תמיםתמימיםעלים תמימיםתמימהשפה תמימהעלה-שחלהעלי-שחלהתרמילהתרמילתרמיליםהתרמיליםתרמילימאוצבעמאוצבעיםשסועהשסועשסועיםקריןסוף הקריןהקריןחפיםחפיהחפיםהחפהאבקיתהאבקיתאבקיותהאבקיותאצטרובלאצטרובליםהאצטרובלהאצטרובליםאשבולהאשבולביציתביציותהביציתהביציותבלוטבלוטיםהבלוטהבלוטיםבלוטיספלולהספלולבתהבתותהבתההבתותבתות-הספרבתות הספרכותרת גלגליתגלגליתגרגריםדורדוריםדורידרבןדורבןהדרבןהדורבןהפריהההפריההפרייהההפרייהזרעוןזרעוניםהזרעוןהזרעוניםטפילטפיליםטפיליהטפילהטפיליםחורשחורשיםהחורשהחורשיםחורשייערהיעריערותהיערותאנדוספרםהאנדוספרםחד-שפתניחד שפתניחד-שפתנייםחד שפתנייםיער-פארקכוסיתהכוסיתכפתורכפתוריםכפתוריפסיגפסיגיםהפסיגהפסיגיםפסיגיצופןהצופןצופניםצופניהצופניםשערה בלוטיתשערות בלוטיותהשערות הבלוטיותכרקוציכרקוצייםהכרקוציהכרקוצייםטרגקנתיהטרגקנתיטרגקנתייםהטרגקנתייםאגוזיתאגוזיותהאגוזיתהאגוזיותלאגוזיתלאגוזיותדו-זרעוןיובנילייםיובניליםגבעול רותמיכבוןכבונהכבוניםכָּבוּן"כבונה""כבון"
ליסימכיה מסופקת היא צמח עשבוני, חד-שנתי, לעתים דו-שנתי, קירח, נטוי עד זקוף, גובהו 80-30 ס"מ. הגבעולים חלולים, מעורקים, לעתים סגולים בחלקיהם התחתונים, עלוותיים, עולים יחידים, או מסתעפים מאמצעם לענפים צדדיים הנוטים מעלה, מסתיימים באשכולות תפרחת ארוכים. העלים מסורגים, או כמעט נגדיים, איזמלניים-מוארכים, לעתים יושבים על הגבעול כשבסיסם מצטרר לכעין פטוטרת ולעתים בעלי-פטוטרות אמיתיות, שוליהם תמימים, העלים התחתונים ביצניים. חפי התפרחת סרגליים, מחודדים. אשכולות התפרחת צפופי-פרחים בראשיהן, מרווחים בחלקם התחתון. עוקצי הפרחים נוטים מעלה בזוית חדה לגבעול, מתארכים עם הבשלת הפירות. הפרחים בעלי עטיף כפול. הגביע בן 5 אונות ביצניות-איזמלניות, מנוקדות בבלוטות אדמדמות, שוליהן קרומיים, נותר יציב לאחר ההבשלה. הכותרת פעמונית, ורדרדה, אורכה כפול מאורך הגביע, בת 5 אונות מוארכות-לשוניות, מעורקות, דמויות ביצה הפוכה, קצותיהן קהים. בפרחים שחלה עילית כדורית-ביצנית, ממנה עולה עמוד-עלי שאורכו כאורך עלי הכותרת, נושא צלקת כיפתית, נותר יציב בפרי ו-5 אבקנים, מאוחים בבסיסם, קצרים מאונות הכותרת. הפרי הלקט כדורי, הנפתח ב-5 קשוות. הזרעים רבים, בעלי 3 מקצועות, חומים-שחרחרים, מרושתים-משולחפים.
ליסימכיה מסופקת פורחת באביב ובתחילת הקיץ. היא נדירה בישראל וגדלה במקומות לחים לגדות נחלים ותעלות במרכז הארץ וצפונה. תפוצתה העולמית באגן הים התיכון, מזרח אירופה ודרום-מערב אסיה.
ליסימכיה מסופקת תוארה על-ידי חוקר הטבע סולנדר (Daniel Carlsson Solander, 1733-1782), משליחיו של הטקסונום לינאוס (Carl Linnaeus, 1778-1787), אשר השתתף במשלחות חקר בעיקר באוסטרליה וניו-זילנד ובאזור איסלנד. תיאורו נכלל בקטלוג הצמחים של גני  קיו בלונדון, ה- Hortus Kewensis, שערך הבוטנאי הבריטי אייטון (William Aiton, 1731 -1793) בשנת 1789. שם הסוג, Lysimachia, הוא שם יווני עתיק יומין, ככל הנראה על שמו של מלך תראקיה, ליסימאכוס, אשר גילה את הצמח. עם הזמן התטשטש מקור השם והמתרגמים טעו לחשוב כי מקורו במילים היווניות  lusi - "רפוי", machi - "עימות", "מאבק" ולפיכך תרגמו את שם הצמח ל"רפיון העימות" (מעין סיום העימות) - Loosestrife, המשמש באנגלית לשיום מיני ליסימכיה ושנית, אף שאין קשר בין שם זה לתכונות הצמח.
שם המין, מסופקת, כמו גם שמו המדעי (dubia, מלטינית "מוטל בספק"), משום שמתאר המין ציין מספר תיאורים קודמים בשמות שונים של מין הצמח וכמו הותיר את תקפותם מוטלת בספק.
השם "לִיזִימַכְיָה מְסֻפֶּקֶת" הובא לראשונה במגדיר הצמחים העברי הראשון, ה"מגדיר לצמחי ארץ-ישראל", מאת א. איג, מ. זהרי ונ. פינברון, שראה אור בשנת תרצ"א (1931). השם בתעתיק עברי מודרני יותר, "לִיסִימַכְיָה מְסֻפֶּקֶת", נכלל ברשימת שמות צמחי ארץ ישראל, שאושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית בשנת תשס"ג (2003).
בסוג ליסימכיה כ-190 מינים מוסכמים, חלקם צהובי פרחים. ליסימכיה מסופקת היא המין היחיד בסוג הגדל בישראל.

כתב: דרור מלמד


עודכן