צמח שד"ר אורי פרגמן-ספיר  מצא בחרמון בחודש יוני 2009., ברכס יפעת לא היה ידוע שהוא נמצא בצד הישראלי של החרמון. הוא הגדיר אותו לפי הפלורה של סוריה ולבנון.

עודכן