דרבה משולחפת היא מצליב רב-שנתי קטן של מרומי החרמון, גובהו 3 ס"מ. העלים מכוסים שערות רכות, ערוכים בדורים צפופים בבסיס הצמח.
דרבה משולחפת מקדימה מאוד בלבלובה ובפריחתה ובעשיית פרי, מיד עם הפשרת השלג. הפרחים ערוכים בראש גבעול הבולט מתוך שושנת העלים. הפרח מצליב צהוב. הפרי ביצי משולחף, קצר ועבה.
דרבה משולחפת גדלה בסדקי-סלעים, נפוצה אך ורק בחרמון מרום של 1,250 מ' ומעלה. תפוצתה העולמית משתרעת באזורים הרריים סביב הים התיכון.

כתב מייק לבנה

עודכן