פרודתיים מכורבלות הן צמח חד-שנתי זעיר. ניכר בעלים ערוכים בדורים, 6 עלים בדור. העלה בשרני קמעא, אזמלי עד סרגלי, קצהו מעוגל ולפעמים מריתי, שוליו זיפניים.
פרודתיים מכורבלות פורחות במרס ובאפריל. הפרח קטן, דו-מיני. הגביע אינו ניכר. הכותרת נכונה, מאוחה-עלים. צבעו לבן עד צהוב חיוור. הכותרת גלגלית, צינורה אינו ארוך מהאונות. 4 אונות כותרת, 4 אבקנים. 2 עמודי עלי עם צלקות כדוריות. לפרי צלעות משוננות בולטות ככרבולת.בפרי 2 פרודות המצמיחות בגבן 3 כרבולות שיכניות.
פרודתיים מכורבלות הם צמח נדיר של צומח עשבוני בקרקע כבדה. גדל ברבים מאזורי צפון הארץ ומרכזה. תפוצתו העולמית משתרעת במערב אסיה.

עודכן