צמח נדיר של גדות נחלים ותעלות מים. גדל בחולה

לא עודכן