קרדומית השדה היא צמח חד-שנתי קירח, העולה בחורף, מתייבש ונובל בקיץ. העלים מנוצים לזוגות עלעלים, ועלעל בודד בקצה. צורת העלעל כמו מרית או לב הפוך.
קרדומית השדה פורחת באפריל–מאי. התפרחת נישאת על עוקץ ארוך. נראית כקרקפת של 4–8 פרחים פרפרניים, אורך הפרח 10 מ"מ. צבע הפרח צהוב, על חלקו התחתון של מפרש הכותרת משורטטים עורקי-אורך אדומים. הסוג ניכר בפריו, שהזכיר למישהו קרדום. הפרי פחוס, כפוף במקצת, משונץ בין הזרעים. בקצהו מקור מאונקל, כפוף לכיוון ההפוך מכיפופו של גוף הפרי, כך שצורתו הכללית של הפרי היא מעין האות S. אורכו 8–11 ס"מ, רוחבו חצי ס"מ. אינו נפתח.
קרדומית השדה גדלה במפוזר בבתה עשבונית, וגם כעשב-רע בשדות של גידולי-חורף.
המין יחיד בסוגו. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שלמזרחו של הים התיכון.

כתב מייק לבנה

עודכן