ליסאה סורית היא צמח סוככני חד-שנתי שעיר שגבהו 40-20 ס"מ. הגבעולים מסועפים באופן דו-קרני ומכוסים בזיפים כפופים כקרסים מעורבים בשערות פשוטות. העלים מסורגים, גזורים-מנוצים פעם אחת. אורכם 12-6 ס"מ. שפת האונות משוננת.
התפרחת – סוכך מורכב. הסוככים נישאים על עוקצים ובכל אחד 8-5 קרניים, מכוסות זיפים קשים. חפי המעטפת – 5, חפיות המעטפית של כל סוככון – 5. הפרחים דו-מיניים לרוב כשבכל סוכך מצויים גם פרחים אבקניים. עלי הכותרת – 5 מפורדים, לבנים, ומחולקים במרכזם לשתי אונות. עלה הכותרת החיצוני בפרחי ההיקף של כל סוכך – גדול ובולט, כך שבהיקף הסוכך יש דור של עלי כותרת גדולים המבליטים את התפרחת. אבקנים – 5, עמודי עלי – 2. הפרי – דו-זרעון עם צלעות בולטות שלאורך כל אחת מהן 7-3 קוצים נוקשים.
ליסאה סורית גדלה כעשב רע בשדות ובמטעים, בעיקר באזורים יבשים במקצת. הצמח נדיר ונמצא בסכנת הכחדה.
כתבה ליאורה קרת

עודכן