היפוכריס נדיר דומה לאזנב, ניסנית, או מררית. גובהו 20 ס"מ. הגבעול נושא שערות זיפניות קטנות. רוב העלים מרוכזים בבסיס הצמח, חלקו העליון כמעט חסר עלים.
היפוכריס נדיר פורח באפריל–מאי. חפי המעטפת שיכניים מאוד, כמו בכתמה. כל הפרחים לשוניים, צהובים, קצה הפרח מאדים. אורך הפרחים מעט יותר מאורך המעטפת, כשהמעטפת סגורה מציצים ממנה קצות הפרחים שגונם מאדים. הקרקפות נפתחות בבוקר ונסגרות בצהרים.
היפוכריס נדיר גדל באתרים מעטים בקרקעות רנדזינה קירטוניות בחבל ההר. תפוצתו העולמית ימתיכונית.
בסוג היפוכריס 60 מינים, בארץ 2.

כתב מייק לבנה

לא עודכן