היפוכריס קירח הוא מורכב חד-שנתי קרוב לאזנב. גובהו 30 ס"מ. הצמח מסתעף מעט לגבעולים אלכסוניים. קירח. העלים מרוכזים בשושנת בבסיס הצמח, זיפניים, מוארכים, מחולקים מעט לאונות. הגבעולים חסרי עלים כמעט.
היפוכריס קירח פורח מסוף מרס עד תחילת מאי. כל הפרחים לשוניים, צהובים, אורכם כאורך עלי המעטפת. הקרקפות נפתחות בבוקר ונסגרות בצהרים. הזרעון חום, מחוספס, מכוסה בצפיפות בזיזים. בראשו מקור ארוך, חום ומזוייז אף הוא, הנושא ציצית לבנה של שערות מנוצות.
היפוכריס קירח הוא מין נדיר, שרוי בסכנת הכחדה. גדל במעזבות ובשולי דרכים בקרקע חולית. תפוצתו מצומצמת לאתרים בודדים במישור החוף ובגליל. תפוצתו העולמית משתרעת ברוב ארצות הים התיכון ואירופה האטלנטית, אינו גדל במצריים ובסוריה.
בסוג היפוכריס 60 מינים, בארץ 2.

כתב מייק לבנה

לא עודכן