ברומית יפנית היא עשב חד-שנתי זקוף, נמוך. הגבעולים אינם מסתעפים.
ברומית יפנית פורחת בין אפריל ליוני. התפרחת דלילה, ארוכה (עד 15 ס"מ). השיבוליות מצטררות לקראת קצותיהן, נישאות על עוקצים נימיים ארוכים, נוטות הצידה או אף מטה. היא דומה לברומית הגגות בשיבוליות הנוטות מטה, אך שונה ממנה בשיבוליות המתחדדות גם כלפי ראשן.
ברומית יפנית נפוצה ברבים מאזורי הארץ, בעיקר בחבל הימתיכוני במעונות גשומים בשטחים מוארים. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון, וכן הלאה צפונה ומזרחה באירופה ובאסיה.

הסוג ברומית הוא אחד הסוגים הגדולים במשפחתו, מונים בו 50 מינים בכל רחבי כדור הארץ, 16 מינים בארץ. אופייניים לו תפרחת שהיא מכבד מבודר עם שיבוליות גדולות, ומוץ תחתון שראשו שסוע, ומגבו יוצא מלען, מתחת לשסע.

כתב מייק לבנה

עודכן