ניסנית ארצישראלית היא חד-שנתי גבוה (30–80 ס"מ), קירח, זקוף, מסתעף בחלקו העליון. העלים התחתונים כינוריים רחבים, העליונים חובקים בבסיסם את הגבעול, אונותיהם הצדדיות משוננות. היא דומה למינים ניסנית ירושלמית וניסנית כינורית, אך אלה רב-שנתיות, וכל זרעוניהן זהים, בעוד שבמין שלנו יש שני טיפוסי פירות.
ניסנית ארצישראלית פורחת בניסן, בשיא האביב, ממרס עד מאי. הפרחים כולם לשוניים צהובים. הפרחים מואבקים על-ידי דבורים, פרפרים וזבובים. הקרקפות נישאות על עוקצים ארוכים בראש הצמח. הקרקפת חרוטית צרה וארוכה, אך נפרשת בשיא הפריחה בעיגול מושלם וצפוף. הזרעון חסר מקור. הזרעונים הפנימיים נושאים ציצית לבנה קצרה להפצה ברוח; הזרעונים החיצוניים מצמיחים כנפיים הנאחזות בשער בעלי חיים, והם נעטפים בעלי-המעטפת הפנימיים (8 במספר). סימן נוח לזיהוי מין זה הם חפי המעטפת הפנימיים האלה, שיש להם במרכזם עורק-אורך בולט.
ניסנית ארצישראלית גדלה בבתה ברוב אזורי צפון הארץ ומרכזה, משני עברי הירדן, במיוחד בחבל הימתיכוני ובחבל הספר. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות מזרח הים התיכון. שם המין "palaestina" ניתן לה על-ידי החוקר השווייצרי בואסיה בן המאה ה-19.
בסוג 200 מינים, בארץ 11, מהם 3 רב-שנתיים ו-8 חד-שנתיים.

כתב מייק לבנה

לא עודכן