פרעושית טיונית היא צמח רב-שנתי נדיר. הגבעולים ועלי המעטפת שעירים מאוד בשערות לבנות ארוכות וזקורות. כל שערה יוצאת מתוך גבשושית. העלים ארוכים. כל חלקי הצמח דביקים ומדיפים ריח חריף. 
הציצית של הזרעון דלת-זיפים, מספרם 12 או פחות, והם ארוכים פי 2–3 מן הזרעון.
פרעושית טיונית גדלה בקרקע לחה ליד מעיינות. היא נדירה ביותר בארץ, נמצאה בינתיים רק ליד עין גדי, באדום ובגולן. תפוצתה העולמית משתרעת במעיינות במדבר בצפון אפריקה ובמערב אסיה.
בסוג 100 מינים, 7 בארץ. השם פרעושית הוא תרגומו של השם המדעי שמקורו באירופה, שם רווחה אמונה כי ריחו של הצמח מגרש פרעושים.

עודכן