גרגרנית מצויה היא קטנית חד-שנתית חורפית קטנה, מסתעפת, ענפיה זקופים או משתרעים. העלים ירוקים כהים, גם הגבעולים ירוקים. העלה תלתני, עלי הלואי שונים מאוד מן העלעלים. העלעלים טרפזיים, משוננים בשפת הצלעות העליונות. הגבעולים והעלים קירחים או מכוסים שערות מהודקות. למין זנים רבים, שונים מעט זה מזה בפרטיהם.
גרגרנית מצויה פורחת בין פברואר לאפריל. הפרח צהוב, קטן (אורכו 5 מ"מ), מקובצים 4–14 פרחים בתפרחת. הפרי פחוס, צר וארוך, כפוף כקשת, עם עורקי-רוחב בולטים, אלכסוניים מעט. רוחבו 2 מ"מ ואורכו 2 ס"מ. הפירות של כל קרקפת מתפשקים ככוכב, משתלשלים מעט מטה.
גרגרנית מצויה גדלה בבתה ימתיכונית. נפוצה בכל אזורי הארץ פרט לדרום הרחוק. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון.

הסוג גרגרנית כולל קטניות שעליהן תלתניים ושפות עלעליהן משוננות. פטוטרת העלה קצרה מהעלעלים. העלעל האמצעי נישא על פטוטרית. עלי הלואי משוננים או גזורים, שונים מהעלעלים, מעורים בפטוטרת העלה. אין קנוקנות. בפרח 9 אבקנים מאוחים לצינור, העשירי חופשי. ההאבקה מתבצעת במנגנון של "משחת השיניים", כמו בתורמוס. הפרי הוא תרמיל מוארך לרוב, לפעמים קשתי. הוא בולט מן הגביע (להבדיל ממיני הסוג הקרוב תלתן), ואינו סלילוני (להבדיל ממיני הסוג הקרוב אספסת, אף שהבדלה זו היא גמישה). בפרי יותר מ-2 זרעים. בסוג 150 מינים, רובם חד-שנתיים. בארץ 21 מינים, כולם חד-שנתיים. השם מקורו בתלמוד הירושלמי, אך יתכן שהכוונה שם היא לסוג אחר (תלתן), או שלא הבדילו בין סוגים אלה.

כתב מייק לבנה

עודכן