צמח נדיר של אזור הר יהודה בין ירושלים לרמאאלה. הפקעת עטופה קליפות המשוכות כ- 2 ס"מ מעל לפקעת. העלים מופיעים לפני גמר הפריחה. במרכז העלה פס בהיר מכסיף. עמוד העלי בגובה האבקנים או עולה במקצת.

לא עודכן