אלית המפרק היא דגני חד-שנתי עם תפרחת מבודרת מאוד. הלשונית קרומית, טרף העלה קצר. הצמח כולו נוטה לעטות צבע סגול, בעיקר בנדני העלים ובחלקים מהשיבולת.
אלית המפרק פורחת בין מרס למאי. התפרחת היא מכבד רחב ודליל. מלען קצר יוצא מגב המוץ התחתון ליד בסיסו. באמצע המלען יש מפרק, וסביבו טבעת-שערות. חציו התחתון של המלען חום ושזור, חציו העליון חיוור, והוא מסתיים במבנה דמוי אלה, מכאן שם הסוג.
אלית המפרק גדלה בקרקע חולית, בעיקר בדרום החוף ובנגב. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון.

כתב מייק לבנה

לא עודכן