צפצפת הפרת היא עץ מוזר – הוא נושא שתי צורות של עלים על אותו פרט: חלק מעליו אזמליים מוארכים כעלי ערבה מחודדת או איקליפטוס המקור ושפתם תמימה; וחלק מהם רחבים כאורכם, מתארם עגול או מעויין או משולש, והם לעיתים משוננים. גובה העץ 3–8 מ', הגזע מעוקם. הוא עומד בשלכת מצהיבה בחורף. העץ דו-ביתי, כל פרט נושא פרחים רק ממין אחד, או זכריים או נקביים.
צפצפת הפרת פורחת מפברואר עד אפריל. פרחיה זעירים, ערוכים בתפרחות, מואבקי-רוח, אף שיש להם צופנים. הזרע נושא ציצית לבנה, המסייעת להפצתו ברוח.
צפצפת הפרת גדלה בבתי-גידול לחים במדבר חם, בעיקר בבקעת הירדן התחתונה ובבקעת ים המלח. היא מהווה מרכיב חשוב בסבכי היער של גאון-הירדן. תפוצתה העולמית משתרעת ממערבה של צפון אפריקה ועד למרכז אסיה.
הצפצפה נזכרת בתנ"ך ובמשנה, וחכמים חלוקים בדעותיהם מהי ערבה ומהי צפצפה.

כתב מייק לבנה

לא עודכן