ברומית המטאטא הוא עשב חד-שנתי זקוף, נמוך (10–16 ס"מ). מתפצל מבסיסו לגבעולים אחדים, הגבעולים אינם מתפצלים.
ברומית המטאטא פורחת בין פברואר למאי. התפרחת קטנה, זקופה, צפופה כמברשת, צורתה ביצית או אליפסית, אורכה 3–6 ס"מ. השיבולים פחוסות, דחוסות, נותרות מחודדות בראשן גם בהבשלה, והשיבוליות ערוכות בהן יפה בשני טורים נגדיים צפופים. השיבולים קטנות מאוד, אורכן פחות מ-2 ס"מ ורוחבן פחות מ-5 מ"מ, מצטררות לקראת קצותיהן, והן יושבות כמעט. בהבשלה נוטים המלענים הצידה.
ברומית המטאטא שכיחה מאוד, בעיקר בחבל הימתיכוני, אך אפשר למצוא אותה כמעט בכל אזורי הארץ פרט לדרום הקיצוני.

הסוג ברומית הוא אחד הסוגים הגדולים במשפחתו, מונים בו 50 מינים בכל רחבי כדור הארץ, 16 מינים בארץ. אופייניים לו תפרחת שהיא מכבד מבודר עם שיבוליות גדולות, ומוץ תחתון שראשו שסוע, ומגבו יוצא מלען, מתחת לשסע.

כתב מייק לבנה

לא עודכן