מרסיה זעירה היא צמח חד-שנתי צנוע ונדיר, מאפיר כולו בגלל כסות צפופה של שערות כוכביות. כסות זאת מגינה עליו מרסס טיפות מלוחות הנישאות ברוח מן הים הסמוך (השוה מרסיה יפהפיה).
מרסיה זעירה פורחת בין דצמבר למרס בפרחים אופייניים למצליבים אך זעירים, אורך הפרח 3–5 מ"מ בלבד. הגביע זקוף, אורכו 2 מ"מ, גונו סגול עדין ואף הוא מכוסה בשערות כוכביות. הכותרת לילכית, גונה נע בין לבן לסגול עז. הפרי דק וארוך, משונץ מאוד בין הזרעים, נפתח בשתי קשוות.
מרסיה זעירה גדלה רק במישור החוף המרכזי של ישראל, מעמק עכו דרך חוף השרון ועד פלשת, ואף שם היא נדירה. לא ברור אם היא אנדמית לארץ-ישראל או שהיא גדלה גם במקומות אחרים לאורך חופיו המזרחיים של הים התיכון.
בסוג 8 מינים, שתפוצתם משתרעת בחופי הים התיכון ובמדבריות צפון אפריקה ומערב אסיה. בארץ 3 מינים, שניים בחולות החוף ואחד במדבר. יש המאחדים את הסוגים מרסיה ומלקולמיה לסוג אחד.

כתב מייק לבנה

עודכן