פריינית קירחת (לשעבר רוביריאה שרועה) היא צמח רב-שנתי קירח, ירוק עם בסיס מעוצה. מסתעף לענפים זקופים, עדינים. הפרקים ארוכים, העלים של מפרק אחד אינם נוגעים בעלים של המפרק הבא. העלים רבים, סרגליים צרים, נגדיים. עלי-לוואי קרומיים. העלים ועלי הגביע מעוגלים בראשם.
פריינית קירחת פורחת בחורף, בין ינואר לאפריל. הפרח ורדרד, מרכזו כהה. כל פרט מעלה שפע פרחים קטנים. 5 עלי הגביע מפורדים, מפוספסים לאורכם, שוליהם קרומיים. 5 עלי-הכותרת לבנים נוטים מעט לוורדרד, קצרים מהגביע. 5 אבקנים. הפרי הלקט הנפתח ב-3 קשוות, ובו זרעים רבים.
פריינית קירחת גדלה בין אבנים במדבר חם. נפווצה במרכז הנגב ודרומו, במדבר יהודה, במרכז הבקע ודרומו.
תפוצתה העולמית משתרעת בצפון אפריקה ובמזרחה, ובדרום-מערב אסיה.

עודכן