רשתון השדות הוא צמח חד-שנתי זקוף (גובהו 10–60 ס"מ), אופייני למשפחת המצליבים. לעומת יתר "המצליבים הצהובים" הוא מעט צנוע ונמוך, ניכר במיוחד בפריו. הגבעול מסועף בחלקו העליון. העלים מוארכים, מחודדים בקצה, משוננים שינון רדוד מאוד, בלתי-סדיר, השיניים מעטות ומרוחקות זו מזו. העלה שעיר, פניו מנוקדים בלבן. העלים התחתונים דמויי חץ בבסיסם.
רשתון השדות פורח בין ינואר לאפריל. הפרח צהוב, קטן. עלי הגביע צהבהבים, שעירים בשערות ארוכות, דלילות, אורכם כמעט כאורך עלי הכותרת. עלי הכותרת צהובים, אורכם 2–3.5 מ"מ. המין ניכר בפריו: הפרי הבשל מפושק, נישא על עוקץ ארוך פי 3 מקוטר הפרי. הפירות (והפרחים לפניהם) ערוכים סביב הגבעול מכל צדדיו. צורת הפרי ככדור פחוס מעט, בראשו חוד עבה. פני הפרי מעורקים בדגם-רשת, מכאן שם הסוג בעברית. עורקי הרשת בולטים, וביניהם שקועים מרובעים בלתי סדירים.
רשתון השדות גדל בצומח עשבוני ברבים מאזורי הארץ. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון ובמערב אסיה.

כתב מייק לבנה

לא עודכן