אביבית בינונית היא עשב חד-שנתי נמוך המראה שונות רבה בעיקר צורת העלים ובמידת שעירותם. העלים ערוכים בשושנת, שעירים עד שעירים מאוד, בעלי פטוטרות, דמויי ביצה לרוב, ובעלי שוליים תמימים, משוננים מעט או ריסניים במקצת.
מבין עלי השושנת עולים, בדרך-כלל, מספר גבעולים נושאי פרחים. התפרחת – אשכול דליל. עוקצי הפרחים ארוכים, יחסית והם ממשיכים להתארך במקצת תוך כדי הבשלת הפרי.  פרחי האביבית הבינונית, ככל קרוביהם ממשפחת המצליבים הם בעלי 4 עלי כותרת, 4 עלי גביע, 6 אבקנים שמהם  4 ארוכים ו-2  קצרים, ועלי בעל שחלה המחולקת ל-2 מגורות.  עלי הגביע אינם דמויי שק, אורכם 1.5-1.0 מ"מ, ולהם שוליים לבנים. עלי הכותרת לבנים, מפורצים עמוקות בראשם. אורכם 2.5-2.0 מ"מ. הפרי רקוע, אליפטי-מוארך. אורכו 8-5 מ"מ.
אביבית בינונית צומחת בבתות סלעיות ואבניות, בעיקר באזורי ההר.
כתבה ליאורה קרת

עודכן