קרסולה מכונפת היא צמח-סלעים חד-שנתי זעיר. אינו שכיח, אך באשר הוא מופיע – הוא גדל בקבוצות צפופות. העלים נגדיים, מאוחים בבסיסיהם, לעיתים קצת בשרניים (קרסולה משמעו עבה בלטינית). הם מחודדים בראשם, לעיתים מסתיים העלה בזיף. העלים והגבעולים נוטים להאדים. הקרסולה חריגה במשפחתה בעליה, שהם נגדיים, מאוחים בבסיסיהם, וכמעט שאינם בשרניים. הגבעול מסתעף מבסיסו בלבד. הענף מחורץ לאורכו. בפני העלה מנצנצים מעין גבישים.
קרסולה מכונפת פורחת בין ינואר למאי. הפרחים לבנבנים, זעירים, מרוכזים בחיקי עלים. עלי הגביע מחודדים בראשם.
קרסולה מכונפת גדלה בגומות בסלעים, בצל סלעים או בצל שיחים או עצים, לעתים רחוקות גם בקרקע חול-לס. היא נפוצה ברבים מאזורי הארץ, בעיקר במרכזה.

כתב מייק לבנה

לא עודכן