ניסמנית קיפחת (לשעבר דוחנן קיפח, אך הסוג דוחנן הופרד לאחרונה לשני סוגים שונים) היא דגני רב-שנתי גבוה, גובהו 60–180 ס"מ. הלשונית עשויה שורת שערות.
ניסמנית קיפחת פורחת בין אפריל לדצמבר. התפרחת היא מכבד ביצי ארוך המורכב משיבולים חד-צדדיות מרווחות ומפושקות. השיבוליות קירחות. אין מלענים.
ניסמנית קיפחת גדלה בקרקע כבדה בעמקים בחבל הימתיכוני. היא נפוצה בגדות נחלים, במשוכות ובצידי דרכים. תפוצתה העולמית טרופית.

כתב מייק לבנה

עודכן