בעבר נמנה סוג זה על משפחת עדשת המים, מאוחר יותר הוגדרה קבוצה זאת כתת-משפחת הלופיים.

לא עודכן