ניסנית מיובלת היא צמח חד-שנתי נדיר של מערב הגליל העליון. הופעתו שעירה.
ניסנית מיובלת פורחת בניסן, בשיא האביב, במרס ובאפריל. חלק מן הקרקפות יושבות, ללא עוקץ, וחלק נישא על עוקצים. כל פרחי הקרקפת לשוניים, צהובים. המין ניכר בעלי המעטפת החיצוניים, שאורכם מגיע עד חצי מאורך עלי המעטפת הפנימיים (במינים אחרים החיצוניים קצרים הרבה יותר). עלי המעטפת הפנימיים תופחים עם ההבשלה ומתקשים וחופנים את הזרעים החיצוניים במעין כדור או יבלת, מכאן השם.
ניסנית מיובלת נמצאה בארץ רק במקומות ספורים במערבו של הגליל העליון, ברום 300 מ', בקרקע חומה רדודה בין סלעים, והיא נחשבת למין על סף הכחדה. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון.
בסוג 200 מינים, בארץ 11, מהם 8 חד-שנתיים.

כתב מייק לבנה

עודכן