הפרח פתוח כשעה בשעת השקיעה.


י 


התמונות כאן הן תקריב של התפרחת בלבד. לא של כל הצמח. אין טעם להוסיף מין חדש בגלל פרטי תפרחת שמשותפים לכל הסוג.


לא עודכן