אבקןהאבקןאבקניםהאבקניםזירמאבקאבקההאבקהאבקת אוגןהאוגןבשרניבשרנייםבשרניתהבשרניהבשרנייםהבשרניתאנדמיאנדמיתאנדמיםאנדמייםהאבקה הדדיתהאבקה עצמיתהאבקהההאבקההאבקת-רוחהאבקה ע"י חרקיםהאבקת-חרקיםלשונילשונייםפרח לשוניפרחים לשונייםמגורההמגורהמגורותהמגורותמלעןהמלעןמלעניםהמלעניםמלענימטפסמטפסיםצמח מטפסצמחים מטפסיםחד ביתיחד-ביתיצמח חד ביתיהלקטהלקטיםההלקטההלקטיםהלקטיפרח נכוןפרחים נכוניםגביע נכוןכותרת נכונהסוכךהסוכךסוככיםהסוככיםסוככיסוכך פשוטענבהענבותהענבההענבותפקעתפקעותהפקעתהפקעותפרפרניהפרפרניפרח פרפרניפרחים פרפרנייםהפרפרניים פרפרניתצינוריפרח צינוריצנוריפרח צנוריצינורייםהפרחים הצינורייםצנורייםהפרחים הצנוריים ציצת שורשיםציצת השורשיםציצת-שורשיםקנה-שורשקנה-השורשקני-שורשקני-השורשקנה שורשקנוקנתקנוקנותהקנוקנתהקנוקנותרבייה וגטטיביתרבייה אל-מיניתרבייה לא מיניתשלוחהשלוחותהשלוחההשלוחותהעליעלייםהעלייםעמוד-עליעמוד-העליצלקתצלקותהצלקתהצלקותעמוד העליעמוד עלינשירנשיריםדו-שפתנידו-שפתנייםשיפתנייםשפתנייםדמויית-סוכךדמויית סוכךדמויות-סוכךדמויות סוכךכנפיתהכנפיתכנפיותהכנפיותמתחלהמתחלגביעוןהגביעוןאונההאונהאונותהאונותעלה מפורץאשכולהאשכולאשכולותהאשכולות בית-גידולבית-הגידולבתי-גידולבתי-הגידול בן-שיחבני-שיחבני-השיחבצלהבצלבצליםהבצליםבצליגביעהגביעעלי-גביעעלי-הגביעגבעולהגבעולגבעוליםהגבעוליםגבעוליגזעהגזעגזעיםגזעיגיאופיטגיאופיטיםהגיאופיטיםגלדניגלדניגלדניים.דו-ביתידו-ביתייםדו-מינידו-מינייםאנדרוגיניאנדרוגינייםאנדרוגניאנדרוגנייםדו-קרניתתפרחת דו-קרניתהסתעפות דו-קרניתזכריזכרייםפרח זכריפרח אבקניפרחים זכרייםפרחים אבקנייםחד-מיניפרח חד-מיניפרחים חד-מינייםטרףהטרףטרפיםטרפייושביושביםעלה יושבעלים יושביםירוק-עדירוקי-עדכותרתהכותרתכותרותהכותרותכנהכנותהכנההכנותלשוניתהלשוניתלשוניותהלשוניותמורכבעלה מורכבמורכביםעלים מורכביםעלה מחולקעלים מחולקים מכבדמכבדמכבדיםהמכבדיםמנבגמנבגיםהמנבגהמנבגיםמנבגיעלים מנוציםעלה מנוצהעלים מנוציםמנוצה פעמייםמנוצים פעמייםמורכב-מנוצה מסורגיםעלים מסורגיםמעוצהמעוציםמעוצההמעוציםמעטפתמעטפותחפי-המעטפתהמעטפתמפורדמפורדיםמפרדתהמפרדתמפורץעלה מפורץמפורציםעלים מפורציםמצעיתהמצעיתמשונןמשוננתמשונניםנגדייםעלים נגדייםנדןנדן-העלהנדני-העליםניצן-רבייהניצני-רבייהניצני-הרבייה נצרהנצרנקביפרח נקביהפרח הנקביהפרחים הנקבייםאשוןאשוניםהאשוןהאשוניםסוכך מורכבמורכב (סוכך)סוככוןהסוככוןסוככוניםהסוככוניםסוככוני עוקץהעוקץעוקציםהעוקציםעוקצי עקץ עקציעלי-לואיעלי לואיעלי הלואיעלעלעלעליםהעלעליםעלעליהעלעלעפץהעפץעפציםהעפציםעפציעץהעץעציםהעציםעציעשבוניהעשבוניעשבונייםהעשבונייםפטוטרתהפטוטרתפטוטרותהפטוטרותפיוניתהפיוניתפיוניותהפיוניותפליט-תרבותפליטי-תרבותפליט תרבותפרח בלתי נכוןפרח לא נכוןפרחים לא נכוניםפרחים בלתי נכוניםפרודההפרודהפרודותהפרודותעטיףהעטיףעלי-העטיףעטיף פשוטהעטיף הפשוטעטיף מורכבעטיף כפולצבר מנבגיםצברי מנבגיםצברי המנבגיםצינור הפרחצנור הפרחצינור הכותרתצנור הכותרתציפההציפהציציתהציציתקרקפתהקרקפתקרקפותהקרקפותחד-שנתיחד-שנתייםרב-שנתירב-שנתייםרותמירותמיים רתמי רתמייםרעוףהרעוףרעופיםהרעופיםשושנת-עליםשושנת-העליםשושנות-העליםשושנתשזרההשזרהשזרותהשזרותשדרהשידרהשידרתשחלהשחלותהשחלההשחלותשחלה עליתשחלה עיליתהשחלה העליתהשחלה העיליתשחלה תחתיתהשחלה התחתיתשיבוליתשיבוליותהשיבוליתהשיבוליות שבלית שבליות השיבלית השבליותשיבולתהשיבולתשיבוליםהשיבוליםשיחהשיחשיחיםהשיחיםשיחיתלתניתלתנייםהתלתניהתלתנייםעלה-תלתניעלים-תלתנייםלבובהלבובדמוי-לבלבוביםדמויי-לבפשוטעלה פשוטפשוטיםעלים פשוטים תמיםעלה תמיםתמימיםעלים תמימיםתמימהשפה תמימהעלה-שחלהעלי-שחלהתרמילהתרמילתרמיליםהתרמיליםתרמילימאוצבעמאוצבעיםשסועהשסועשסועיםקריןסוף הקריןהקריןחפיםחפיהחפיםהחפהאבקיתהאבקיתאבקיותהאבקיותאצטרובלאצטרובליםהאצטרובלהאצטרובליםאשבולהאשבולביציתביציותהביציתהביציותבלוטבלוטיםהבלוטהבלוטיםבלוטיספלולהספלולבתהבתותהבתההבתותבתות-הספרבתות הספרכותרת גלגליתגלגליתגרגריםדורדוריםדורידרבןדורבןהדרבןהדורבןהפריהההפריההפרייהההפרייהזרעוןזרעוניםהזרעוןהזרעוניםטפילטפיליםטפיליהטפילהטפיליםחורשחורשיםהחורשהחורשיםחורשייערהיעריערותהיערותאנדוספרםהאנדוספרםחד-שפתניחד שפתניחד-שפתנייםחד שפתנייםיער-פארקכוסיתהכוסיתכפתורכפתוריםכפתוריפסיגפסיגיםהפסיגהפסיגיםפסיגיצופןהצופןצופניםצופניהצופניםשערה בלוטיתשערות בלוטיותהשערות הבלוטיותכרקוציכרקוצייםהכרקוציהכרקוצייםטרגקנתיהטרגקנתיטרגקנתייםהטרגקנתייםאגוזיתאגוזיותהאגוזיתהאגוזיותלאגוזיתלאגוזיותדו-זרעוןיובנילייםיובניליםגבעול רותמיכבוןכבונהכבוניםכָּבוּן"כבונה""כבון"

פרתניון אפיל הוא צמח חד-שנתי מגוון מאוד, ומסגל עצמו לתנאים. לדוגמה: גובהו בין 3 ל-90 ס"מ. הצמח שעיר, לרוב מסועף מאד. העלים קרומיים, מחולקים פעמיים לאונות. זה צמח גֵּר, נמצא לראשונה בארץ ב-1980 על-ידי אמוץ דפני בעמק בית שאן. נתון גם ממעגן מיכאל.
פרתניון אפיל פורח בשפע. כל פרט מעלה בקצות-ענפיו מאות קרקפות קטנות, לבנות–צמריות, בקוטר 5 מ"מ. חפי המעטפת קעורים. פרחי ההיקף לשוניים, לבנים דלילים, פוריים, מספרם 5. פרחי המרכז צינוריים, זכריים. הזרע קטן, אורכו 1 מ"מ. לזרע ציצית הבנויה משני קשקשים עגולים.
פרתניון אפיל גדל במעזבות, בבתי שלחין ובשדות, בארץ הוא נפוץ תחילה סמוך לבריכות-דגים, ומסתבר שהגיע לארץ עם המזון הניתן לדגים. מוצאו מהאזור הטרופי של דרום אמריקה.
כתב יהודה מרתה

תצפיות נוספות
פרט בודד נמצא ע"י יואב גרטמן ב-2004 ביגור, בתעלה לצד כביש. הוא לא נמצא שם מאז. בקיץ 2006 מצאתי פרט בשולי בריכת דגים של כפר יהושע, קרוב מאד לקישון. השנה מצאתי עוד פרט בשולי כביש בקרית אתא, לא רחוק מתעלת ניקוז אזורית. הצילומים משם.
יהודה מרתה 2009

הצמח נפוץ מאד ואף שליט בכל בקעת כנרות מאז אמצע שנות ה-90 או אף קודם. ב-1992 מצאנו עליו לראשונה את ציפור השיר כסוף-מקור הודי Indian silver bill - Lonchura (Eudic) malabarica, מין שהרחיב את תפוצתו אלינו מאזור מאלאבאר שבהודו ב-20 השנים האחרונות. שמתי לב שיש לו קשר מיוחד לפרתניון. הצמח גדל בכל השטחים הפתוחים בעמק, בשולי השדות, בתוך היישובים ובתוך המטעים, בעיקר במטעי התמרים בשורות הנטיעה שלא נפלחות, והוא פורח גם במהלך כל חודש נובמבר. כסוף המקור "חוגג" על פרחי הפרתניון ופירותיו בצורה מדהימה: התנהגות האכילה שלהם ממש נרקוטית. בניגוד למצבים אחרים הם ממש אחוזי תזזית/שכרון, לא "עושים חשבון" למתבונן בהם אפילו מטווח של מטרים ספורים.
דוד פורת, נובמבר 2008

השנה ביקרתי עם צוות משתלות יגור בשדה אליהו. לסיום בקשני נחמן, הנויניק המקומי,להגדיר עבורו צמח שהורג לפי טענתו את כל הדשאים בקיבוץ. גובהו בדשא היה לא יותר מ 3 ס"מ. תחילה התקשיתי לזהותו בגלל ממדיו הקטנים מהרגיל, עד שראיתי תפרחות, והבנתי שזה פרתניון אפיל. לאחר מכן ראינו בשולי השטחים גם צמחים בגובה מטר ויותר. מסתבר שבעמק בית שאן זהו המטרד בהא הידיעה של צמח בר כלשהו. אין לו מתחרים כלל. מקום נוסף שראיתי בו הרבה פרתניון הוא כביש הגישה לשדה התעופה ברמת דוד. שם הוא צמח שולט לצד הכביש.
יואב גרטמן, אפריל 2009

תוספת מנובמבר 2021
הנזקים שלו במזרח אפריקה כמין פולש איומים- חייבים לדווח על מיקומו. תלשו אותו אם אתם יכולים. לאחרונה אני שומעת על יותר ויותר דיווחים על התפשטותו וחשוב אולי להטמיע מידע בדבר המסוכנות של צמח זה.
להתפשטות שלו במזרח אפריקה יש נזקים כלכליים וחברתיים - מחסל שדות סורגום - וגורם להתרוששות וקרעים חברתיים. נקרא: Famine weed כלאמר "עשב הרעב".
אורנע רייסמן-ברמן


עודכן