מלוח רְגֵלָנִי הוא בן-שיח של מלֵחות לחות. עליו נגדיים, שלא כמו עליהם של יתר המינים הרב-שנתיים של מלוח.
מלוח רְגֵלָנִי פורח בקיץ ובסתיו, עונה חריגה, תופעה הראויה לציון. הפרחים קטנים, חד-מיניים, מואבקי-רוח, ערוכים בתפרחות בקצות ענפים. הפרי משולש, צורה הנוצרת מזוג חפיות המעורות בפרי, ומאוחות ביניהן כמעט עד לראשן.
מלוח רְגֵלָנִי גדל בעמקים בצפון הארץ – בחוף ובבקעת הירדן. הוא מוגבל לקרקע מלוחה ולחה כל השנה. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון ועוד הרחק צפונה ומזרחה.
בסוג 200 מינים, בארץ 13 , מהם 6 רב-שנתיים. כולם גדלים בבתי-גידול דומים, כפי שמעיד עליהם גם שמם: בקרקע מלוחה, במלֵחות לחות, וגם בצידי דרכים, במעזבות ובאשפתות.

כתב מייק לבנה

עודכן