ניסנית מעוצה היא בן-שיח של מרומי החרמון, הגדל ככר צפוף ושרוע, גובהו 5–10 ס"מ. בבסיס הצמח יש ענפים מעוצים רב-שנתיים עבים. הוא מתייבש בסוף הקיץ, מתעורר לחיים רק מאוחר באביב, כי הוא גדל בשלוגיות, ומלבלב רק אחרי שהשלג בהן נמס. העלים סרגליים, מחולקים–מנוצים, מרוכזים כולם בבסיס הצמח. הגבעולים ועלי-המעטפת שעירים–זיפניים. השורשים דמויי פלך, אנכיים.
ניסנית מעוצה פורחת במאי וביוני, ומקומות רמים יותר גם מאוחר יותר, עד ספטמבר. לכל פרט הרבה גבעולי-פריחה חסרי עלים, כל אחד מהם מסתיים בקרקפת בודדת. התפרחת צהובה, כל פרחיה לשוניים. הקרקפת דלת-פרחים, נראית עלובה. לאורך הזרעון צלעות רבות. לזרעון ציצית שאורכה כאורך הזרעון, ואין לו מקור. על עלי המעטפת יש זיפים.
ניסנית מעוצה גדלה בארץ אך ורק במרומי החרמון, ברום שמעל 2,100 מ'. אנדמית, תפוצתה העולמית מוגבלת להרי הלבנון והחרמון.
בסוג 200 מינים, בארץ 12, מהם 8 חד-שנתיים.

כתב מייק לבנה

לא עודכן