עפעפית שרועה (לשעבר קיקסיה או פשתנית) היא חד-שנתי מסתעף של אדמות כבדות.
עפעפית שרועה פורחת כל האביב והקיץ, מאפריל עד אוקטובר. הפרח דו-שפתני עם דרבן. הכותרת צבעה צהוב או כחלחל, עם כתם מרענן בצבע סגול עז בשפתה העליונה. 4 האבקנים חבויים בתוך צינור הכותרת, 2 מהם ארוכים יותר. בדורבן מצטבר צוף, השמור לחרקים שלשונם מתאימה להגיע למעמקי הדורבן. הפרי הלקט כדורי קטן רב-זרעים.
עפעפית שרועה גדלה באדמות כבדות, בשדות בור ובכרמים בצפון הארץ ובמרכזה. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות מזרח הים התיכון.
במין זה שני זנים בארץ: זן טיפוסי (שרועה) וזן משי, האחרון מצטיין בשערות צפופות וארוכות המקנות לצמח כולו גוון אפור
הסוג עפעפית נקרא בעבר בשם קיקסיה, ונכלל פעם בסוג הקרוב פשתנית, הופרד ממנו בגלל הבדלים באופן פתיחת הפרי: בסוג עפעפית נפתח הפרי במעין עפעפיים. בסוג 25 מינים. בארץ 9 מינים, מהם 5 רב-שנתיים מדבריים הפורחים באביב ו-4 מינים חד-שנתיים ימתיכוניים הפורחים בקיץ.

כתב מייק לבנה

לא עודכן